Bảng giá các loại đất trên địa bàn Đà Nẵng dự kiến tăng 15-20% giai đoạn 2020 - 2024 so với thời điểm hiện hành

  • Ngày đăng: 09-12-2019

Về kết quả xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2024, ông Tô Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay, có tỉ lệ tăng bình quân so với bảng giá đất hiện hành từ 15 – 20% (tùy theo quận và vị trí lô đất).

Ngày 9/12, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên vừa ký Tờ trình số 8046/TTr-UBND đề nghị HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2019 (dự kiến diễn ra từ ngày 10 – 12/12) xem xét ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024.

UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 luật Đất đai năm 2013: Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ. Do vậy, việc xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 là cần thiết.

Trong đó, giá đất cao nhất là đường Bạch Đằng – đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh là 304.260.000 đồng/m2.

Đối với giá đất ở tại đô thị, theo dự thảo khung giá đất của Chính phủ (hiện nay chưa ban hành), qui định giá đất cao nhất ở Đà Nẵng là 151.000.000 đồng/m2. Qua kiểm tra dự thảo bảng giá đất lần này có tổng 20 tuyến đường, đoạn đường vượt khung 151.000.000 đồng/m2.

Trường hợp cho phép vượt khung 30% thì giá đất ở tối đa là 151.000.000đ/m2 x 1,3 =  196.300.000 đồng/m2. Cụ thể những tuyến, đoạn đường vượt khung như sau:

 

 

 

STT    Tuyến đường, đoạn đường  Giá đất
1.000 đ/m2
1 Bạch Đằng      
  – Đoạn từ Đống Đa đến Nguyễn Du 223.230
  – Đoạn từ Nguyễn Du đến Lê Duẩn 275.660
  – Đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh  304.260
2 Trần Phú  
  – Đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Quốc Toản 205.320
  – Đoạn từ Trần Quốc Toản đến Nguyễn Văn Linh 217.140
3 Võ Nguyên Giáp  
  – Đoạn từ Phạm văn Đồng đến Võ Văn Kiệt 233.320

 

 

Đối với giá đất ở tại nông thôn, theo dự thảo khung giá đất của Chính phủ (hiện nay chưa ban hành), qui định giá đất cao nhất ở Đà Nẵng là: 16.500.000 đồng/m2.

Qua kiểm tra thí dự thảo bảng giá đất tại nông thôn nằm trong dự thảo khung giá đất của Chính phủ.

Đối với đất nông nghiệp, qua kiểm tra dự thảo bảng giá đất nằm trong dự thảo khung giá đất của Chính phủ.

"Việc điều tra, rà soát giá đất nhằm theo dõi biến động của giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, phát hiện những điểm bất hợp lí phát sinh, bổ sung kịp thời những thay đổi so với bảng giá các loại đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND TP Đà Nẵng, xây dựng và trình UBND thành phố ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024 theo quy định", UBND TP Đà Nẵng báo cáo về mục đích điều tra, rà soát giá đất mới trình HĐND TP Đà Nẵng xem xét.